HOME TERUG CONTACT

Van idee tot realisatie

Met het toenemend gebruik van het internet zijn voor veel organisaties ook websites een vanzelfsprekend communicatiemedium geworden.

In onze visie komt een eigen website eerst goed tot haar recht wanneer deze integraal onderdeel uitmaakt van de extern gerichte informatievoorziening van een onderneming. Wanneer deze, met andere woorden, is ingebed in de eigen organisatie en de bestaande en/of toekomstige IT infrastructuur.

Want of het nu website, e-commerce, e-trade of e-everything wordt genoemd: dat is waar het volgens ons om draait.

Door eigen expertise en externe partners is SUMMIT IT Consultants in staat u te begeleiden bij het opzetten, onderhouden en vooral inbedden van uw website. Omdat wij websites als een serieus IT-traject beschouwen, waarbij wij graag onze kennis en ervaring voor u aan het werk zetten.